Spirální stabilizace páteře

Spirální stabilizace páteře neboli SM systém je rehabilitační metoda, kterou vymyslel český lékař MUDr. Richard Smíšek. Pracuje s konceptem, kdy pohybový aparát tvoří tzv. svalové vertikály a svalové spirály. Cílem cvičení spirální stabilizace páteře je utlumit činnost vertikál a aktivovat činnost spirál.

Principy metody: Svalové spirály a svalové vertikály

Zjednodušeně řečeno svaly, které jsou zřetězeny na těle vertikálně mají tendenci se přetěžovat (případně zkracovat). Autor spirální stabilizace páteře (SM systému) MUDr. Smíšek uvádí, že nadměrná aktivita těchto svalových vertikál způsobuje kompresi páteře. V důsledku této komprese dochází ke změnám strukturálním. Nejčastěji se jedná o výhřez meziobratlového disku (tzv. ploténky). 

Svalové spirály jsou spirálně zřetězené svaly, které reciproční inhibicí (= aktivní útlum) vertikál vytváří trakci páteře. Aby svalové spirály mohly správně fungovat je potřeba nastavit tělo do správného osového nastavení. To bývá prvním krokem při učení se správné techniky jednotlivých cviků metodou spirální stabilizace páteře (SM systém).

Cvičení SPS ovlivňuje příčinu vzniku výhřezu meziobratlového disku

Cvičení metodou spirální stabilizace řeší příčinu vzniku výhřezu - během cvičení v důsledku útlumu vertikálně zřetězených svalů dochází k trakci páteře a následné dekompresi segmentu (obratel - ploténka - obratel). Na magnetické rezonanci můžeme zhruba po roce pravidelného cvičení vidět částečné nebo úplné vstřebání výhřezu. 

Jednotlivé případy vstřebaných výhřezů včetně kontrolních snímků z magnetické rezonance jsou uvedeny v mnohých publikacích MUDr. Smíška (Zdravá záda 2021, Léčba výhřezu meziobratlového disku a skoliózy cvičením spirálních svalových řetězců 2020, Svalové řetězce - Spirální stabilizace páteře 2018, a jiné)

Nejlepším efektem při řešení výhřezu ploténky (ale i jiných obtíží pohybového aparátu související se svalovými dysbalancemi vertikála versus spirála) je kombinace manuálních technik a cvičení dle Spirální stabilizace páteře. Manuální techniky dle konceptu spirální stabilizace páteře byly MUDr. Smíškem vymyšleny tak, aby cíleně protahovaly a uvolňovaly svalové vertikály a to v přesně daném anatomickém průběhu vláken těchto svalů. Tímto způsobem jsme schopni lépe tělo nastavit do aktivního útlumu těchto svalů při cvičení. Provázáním manuálních technik a cvičení optimalizujeme pozitivní efekt na pohybový aparát.

Základní sestava cviků

Základní sestava obsahuje šest cviků. Každý cvik má pasivní a aktivní část. V pasivní části dochází k protažení zejména paravertebrálních svalů (svaly podél páteře). V aktivní části rovnáme tělo do osového postavení, důsledkem je vytažení páteře (odlehčení plotének).  Během cvičení NESMÍ docházet ke zhoršení obtíží (zvýšená bolest, vyzařování bolesti do nohou či rukou).  Nastavení jednotlivých cviků je možno modifikovat dle aktuálního stavu.