Skolióza páteře

Sdělil Vám pediatr, že Vaše dítě má skoliózu a doporučil cvičení? Nevíte, jaké cvičení by bylo pro něj nejlepší? Chcete poradit s pohybovým režimem dítěte? A hlavně chcete přistupovat ke cvičení systematicky, aby se předešlo komplikacím, které z rozvoje skoliózy plynou? Nabízím Vám řešení.

Metoda spirální stabilizace páteře se zaměřuje na svalové dysbalance, které jsou typické pro skoliózu. Správným cvičením můžeme kompenzovat skoliotickou křivku a předcházet dalším nepříjemným a bolestivým  změnám na páteři.

Jak probíhá první vyšetření

Při prvním setkání probíhá celkové vyšetření dítěte. Jsou zjištěny anamnestické údaje celkového zdravotního stavu dítěte (úrazy, hospitalizace aj.), vyšetřuji celkové držení těla dítěte (svalové dysbalance), pohybové stereotypy a je konzultován RTG snímek (ideálně vypálený na CD). Zakládá se fotodokumentace dítěte s účelem zhodnocení efektu terapie v čase.

Diagnóza skoliózy je vyslovena lékařem na základě RTG snímku. Na RTG snímku se měří Cobbův úhel, který určuje závažnost křivky. Dále sledujeme tvar křivky, postavení kyčelních kloubů, postavení pánve, postavení pletence ramenního a postavení hlavy. Všechny tyto parametry jsou důležité pro správné nastavení terapie. Následně tyto parametry porovnáme na jednotlivých snímcích v čase a můžeme tím hodnotit vývoj křivky a dalších asymetrií.

Na základě vyšetření nastavujeme rehabilitační plán s cílem aktivní korekce křivky. Učíme základní cviky, vedoucí k centraci a symetrizaci těla. Provádíme manuální techniky s cílem protažení zkrácených svalů. Zde je vhodné naučit maminku či tatínka základní manuální techniky, aby byli schopni provádět manuální techniky i v domácím prostředí.

Systematická cílená terapie

Cílem je vytvořit cca 15-ti minutovou cvičební sestavu, kterou dítě cvičí ideálně dvakrát denně. Cvičení bude pro dítě celoživotní záležitost, protože skolióza nezmizí. Lze ji ale vhodným cvičením efektivně korigovat a tím předcházet komplikacím na páteři (klínovité obratle, výhřez meziobratlového disku). V období růstu se může skolióza skokově zhoršit, z tohoto důvodu je důležité v tomto čase správně důsledně cvičit.

RTG vyšetření dle MUDr. Smíška

Kontrolní rentgeny jsou prováděny s ohledem na tíži křivky, tj. u rostoucích dětí s větší křivkou než 30° 4x do roka vždy v předozadní a boční projekci. U stabilizovaných malých křivek RTG kontrola 1x ročně. Při růstu 5 cm a více kontrolujeme RTG za 3 měsíce vždy. Po uzavření růstu u dospělých provádíme RTG jedenkrát za 4 roky.

Parametry RTG snímku 

RTG snímek musí být velkého formátu v předozadní a boční projekci. RTG snímek se provádí vždy ve stoje a bez korzetu. V případě, že má pacient trvale podloženou kratší dolní končetinu, musí mít podložku při RTG snímku. RTG snímek musí obsahovat oba kyčelní klouby, celou pánev, celou páteř (krční, bederní i hrudní), dolní polovinu lebky a pletenec ramenní.

Na RTG žádanku lékař píše:

M 41 Skolióza, RTG velký formát v předozadní a boční projekci se zachycením:

  • Celé pánve a obou kyčelních kloubů
  • Celé bederní, hrudní, krční páteře a dolní poloviny lebky

Poznámka: RTG vypálit na CD a předat pacientovi, do zprávy uvést Cobbovy úhly 

Fotogalerie